Няма правилен начин завинаги

Виновните акули умират по-рано
Мениджърите да не търсят универсална формула, а по-доброто решение, съветва психологът Пламен Димитров

Татяна Явашева, в.Пари

На всеки му се иска да постигне свръхефикасност. Казват си, ще отида на едно тренинг-обучение и като изпия хапчето, проблемите ще минат. Не е реалистично да се очаква, че има готови схеми, които щом ги приемеш, и хоп, организацията оздравява, разказва Пламен Димитров. Когато хората искат да получат рецепти, които механично да прилагат, те се разочароват, защото ние не можем да им ги предпишем. Развитието не е като да сготвиш едно ястие с продукти, които се смесват по определен начин. То изисква да промениш стереотипа, за да избегнеш баналния вкус. Мениджърите са тези, които трябва да подновят менюто в организацията, твърди опитният психолог.

Началото

Още през 70-те години осъзнава, че приложната психология е много необходима за организационното развитие както на бизнеса, така и на публичните институции. Започнал да се занимава с тренинг на мениджъри и до средата на 80-те години стотици стопански ръководители преминали обучение. Сред настъпването на демократичните промени близо 8 години бил мениджър по организационното развитие на неправителствени организации по програмата Демократична мрежа. Работи и по повишаване капацитета на държавни и обществени институции. Председател е на Дружеството на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие.

Посока
Организационното развитие е част от глобализацията. Хората осъзнават, че натискът да се променят е много голям, затова ученето се ускорява. Затова е важно не да се дават готови решения, защото още утре те вече не работят. По-важно е да накараш хората отговорно да търсят по-доброто решение. Няма правилен начин завинаги.

Цели
Добрият фитнес, прави организациите да се чувстват в добро здраве, казва Пламен Димитров. Целта ни не е да научим мениджърите как другите правят онова, към което те се стремят. Ние трябва да им помогнем да стигнат до въпроса какво организацията като цяло да направи, за да стане по-добра и хората да живеят по-добре. Трудната част от работата е хората да поемат отговорност за собственото си израстване. Добър фитнес за мениджъри са тридневните курсове в ДИТЕРАМБ КОНСУЛТ за ръководни и лидерски умения, които Пламен Димитров води.

Лидерите
Виновните акули умират по-рано, защото преживяват срив между естествената мотивация да завладяват и да поглъщат и усещането, че това не е приемливо. Когато си се захванал с изграждането на мощни конкурентоспособни организации, по-добре да не изпитваш чувство за вина за организациите, които си погълнал. Лидерите нямат право да се усещат виновни за напредъка, твърди Пламен Димитров.
{START_COUNTER}